15-05-2019

  Konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku spolu s identifikačným listom (každoročne počas 5. rokov) bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za prís

PZPP - konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku spolu s identifikačným listom (každoročne počas 5. rokov) bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň