15-05-2019

  Konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti spolu s identifikačným listom (každoročne počas 15 rokov), bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok,

PZPP - konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti spolu s identifikačným listom (každoročne počas 15 rokov), bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň