01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

EKO - trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev