2/PRV/2015

25.09.2015

Formulár ŽoNFP 8.3.2.

aktualizácia č. 2

25.09.2015

Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

aktualizácia č. 2

20.07.2015

Formulár ŽoNFP 8.3.3.

aktualizácia č. 1

20.07.2015

Formulár ŽoNFP 8.3.2.

aktualizácia č. 1

20.07.2015

Formulár ŽoNFP 8.3.1.

aktualizácia č. 1

20.07.2015

Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

aktualizácia č. 1

21.05.2015

Príloha č. 4a - verejná súťaž - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4b - užšia súťaž - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4c - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4d - priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev