Podopatrenie 16.4 – 16.4

02.06.2023
ID001317: Skladová hala
Predmetom zákazky sú stavebné práce (dokončenie) na skladovej hale k v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh““.  V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: výkaz výmer a v prílohe č. 5 Projektová dokumentácia je uvedený podrobný opis. 

04.05.2023
ID001285: Marketingové aktivity
Predmetom zákazky je dodanie reklamných a marketingových brožúr a predmetov v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001284: Vypracovanie podnikateľského plánu
Predmetom zákazky je dodanie vypracovaného podnikateľského plánu v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001283: Marketingové aktivity
Predmetom zákazky je dodanie reklamných a marketingových brožúr a predmetov v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001282: Realizačná štúdia
Predmetom zákazky je dodanie realizačnej štúdie v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001279: Technológia na tekvicové jadierka
Predmetom zákazky je dodanie technológie na spravovanie tekvičných jadierok v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh.  V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001278: Výdavky na štúdie a plány
Predmetom zákazky je dodanie vypracovanej realizačnej štúdie v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

03.09.2021
ID: 000968 Marketing a propagácia
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca

09.08.2021
ID: 000946 Marketing a propagácia
Tvorba webstránky s eshopom, Reklamná kampaň, Foto & video produkcia, Budovanie vzťahu s vernými zákazníkmi / Podporná predajná aktivita, Grafické práce, Agentúrne práce

18.05.2021
ID: 000803 Školenie
Profesionalita manažéra a efektívna komunikácia v tíme Vedenie a riadenie ľudí - I. Vedenie a riadenie ľudí - II. Efektívne pracovné stretnutia a porady Vedenie ľudí v procese zmeny - I. Vedenie ľudí v procese zmeny - II. Ako úspešne prijímať zmeny Predaj výrobkov Hygiena potravín Úspešný predajca Legislatíva v poľnohospodárstve Excel

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF