Sumárne prehľady

17-02-2016

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2015

27-01-2015

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014

30-01-2014

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013

24-01-2013

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012

07-03-2012

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2008 - oprava