Opatrenie 1.6.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

15.07.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.6.

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

19.12.2008

Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev