Opatrenie 20

27.08.2015

VÝZVA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE ŠTATÚTOV ANTÉN NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020

27.08.2015

Formulár: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE ŠTATÚTU ANTÉNY NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA

27.08.2015

Príloha č. 1. k Formuláru - Hodnotenie kvality manažéra – kvalitatívne hodnotenie

27.08.2015

Príloha č. 2. k Formuláru - Hodnotenie kvality navrhovaného akčného plánu (plánu činnosti)

27.08.2015

Príloha č. 3. k Formuláru - Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev