Správa o činnosti MAS

13.03.2013

Záväzná osnova Správy o činnosti MAS

16.02.2012

Záväzná osnova Správy o činnosti MAS

08.03.2011

Záväzná osnova Správy o činnosti MAS

12.02.2010

Záväzná osnova Správy o činnosti MAS

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev