Podopatrenie 8.6

25-04-2019
ID: 000002 - Podpora investícií do lesníckych technológií - Lumber s.r.o.
štiepkovač, samochodná vyvážacia súprava
Oprava formálnej chyby dňa 26.4.2019 v Prílohe č. 1k Metodickému pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch - 25 pracovných dní

24-04-2019
ID: 000001 - Obstaranie lesných technológií - EKOSEL s.r.o
Rýpadlo-nakladač, príves ,štiepkovač, kolesový traktor ,šmykom riadený nakladač
Oprava formálnej chyby 26.4.2019 v Prílohe č. 1k Metodickému pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch - 25 pracovných dní