Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci

16-05-2018

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OP RH 2014-2020