PRV - vlastný dokument

19-03-2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

16-02-2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)

Prílohy k PRV

01-04-2015

Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020

01-04-2015

Analýza paušálne financovanie antén NSRV

01-04-2015

Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020