PRV - vlastný dokument

16.10.2018

PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 27.1.2016)

16.10.2018

PRV SR 2014-2020 (po 2. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 20.3.2017)

16.10.2018

PRV SR 2014-2020 (po 3. modifikácii schválenej Európskou komisiou 13.4.2018)

Prílohy k PRV

01.04.2015

Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020

01.04.2015

Analýza paušálne financovanie antén NSRV

01.04.2015

Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020

01.04.2015

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020

01.04.2015

Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít

01.04.2015

Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

01.04.2015

Metodika stanovenia území HNV v SR

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev