Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

17.05.2018

Aktualizácia č. 4 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

31.01.2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

28.09.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

19.09.2017

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03

08.06.2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

07.03.2017

Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie