Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP

31-07-2018
Aktualizované Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

18-05-2018
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK