Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP

18-05-2018
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK