Schválené ŽoNFP z OPRH 2014-2020

31-08-2018
Aktualizovaný zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 k 31.8.2018

24-04-2018
Schválené ŽoNFP z OPRH 2014-2020