Podopatrenie 7.2

05-12-2017

Aktualizácia výzvy 13/PRV/2015

Aktualizácia č. 3

11-10-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 2

15-01-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 1

27-10-2015

Výzva na opatrenie 7.2.

27-10-2015

Príručka pre žiadateľa