Systém riadenia PRV

07-04-2017

Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 verzia 4 v znení dodatku 1, 2, a 3

26-07-2016

Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

21-09-2015

Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

07-04-2015

Systém riadenia PRV SR 2014 -2020