Podopatrenie 4.3 - Spoločné zariadenia

10.09.2015

Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Aktualizácia č. 1.

28.05.2015

Priloha č.5 k príručke

28.05.2015

Priloha č.4 k príručke

28.05.2015

Priloha č.3 k príručke

28.05.2015

Priloha č.2 k príručke

28.05.2015

Priloha č.1 k príručke

28.05.2015

Príloha č. 3.2 k výzve - Príručka pre žiadateľa

28.05.2015

Príloha č. 3.3 k výzve - Predb.informácia

28.05.2015

Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

28.05.2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev