Sumárne prehľady

17-01-2017

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2016

17-02-2016

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2015

27-01-2015

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

30-01-2014

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2013

24-01-2013

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2012