19/PRV/2016

Výzva

04.03.2016

Výzva 4.1. - oblasť zavlažovanie

04.03.2016

Príloha č.3.3. k výzve - Príručka pre žiadateľa

04.03.2016

Príloha č. 3.3.1. k príručke

04.03.2016

Príloha č. 3.3.2. k príručke

04.03.2016

Príloha č. 3.3.3. k príručke

04.03.2016

Príloha č. 3.3.4. k príručke

04.03.2016

Príloha č. 3.3.5. k príručke

04.03.2016

Príloha č. 3.4. k výzve - oprávnené výdavky na vybrané stroje a zariadenia

04.03.2016

Príloha č. 3.5. k výzve - zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde pre túto výzvu

04.03.2016

Príloha č. 3.6. k výzve - nezamestnanosť

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev