PRV - vlastný dokument

16-10-2018

PRV SR 2014-2020 (po 3. modifikácii schválenej Európskou komisiou 13.4.2018)

16-10-2018

PRV SR 2014-2020 (po 2. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 20.3.2017)

16-10-2018

PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 27.1.2016)

19-03-2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

16-02-2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)