PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01.04.2015

Príloha č.1.

01.04.2015

Príloha č.2.

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01.04.2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M10

01.04.2015

Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území

01.04.2015

M10 AEKO - výpočty

01.04.2015

M10 AEKO - cerifikát

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 11 Ekologické poľnohospodárstvo

01.04.2015

Príloha M11 EP - výpočet platieb

Prílohy k PRV

01.04.2015

Uplatňovanie horizontálnych pricípov

01.04.2015

Zoznam rýchlorastúcich drevín pre PRV

01.04.2015

Zoznam obcí ANC

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev