Systém riadenia CLLD

04-02-2016

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020“

13-11-2015

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020“

07-04-2015

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020