Podopatrenie 4.2

14.11.2019
ID: 000183 Zásobovacie vozidlo
Predmetom zákazky je obstaranie: 1 ks zásobovacie vozidlo v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

27.08.2019
ID: 000022 STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ
Predmetom zákazky: „STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ“ sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Predĺženie lehoty

17.07.2019
ID: 000022 STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer

10.07.2019
ID: 000018 Obstaranie technológie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov
Obstaranie technológie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov", je obstaranie technologických častí mliekarenských zariadení na príjem mlieka, príjmové tanky na mlieko, pasterizačná stanica, odstredivka na smotanu, úschova a ošetrenie smotany, výrobník syra, výroba pareného syra, udiareň a súvisiace technické zariadenia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev