Podopatrenie 4.1

05-05-2017

Výzva - opatrenie 4.1

aktualizácia č. 3

06-04-2017

Výzva - opatrenie 4.1

aktualizácia č. 2

16-07-2015

Výzva - opatrenie 4.1

aktualizácia č. 1

16-07-2015

Príloha č. 7 k formuláru ŽoNFP - kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.

aktualizácia č. 1

12-06-2015

Výzva - opatrenie 4.1