Aktuality

02.10.2023

Oznámenie pre MAS k registračným formulárom pre MAS k podopatreniu 19.4.

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), že na internetovej stránke NSRV SR v časti „Registrácia konečných prijímateľov podpory z PRV SR 2014 - 2022 do Národnej siete rozvoja vidieka SR“ je zverejnený registračný formulár pre podopatrenie 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.
viac informácií
22.09.2023

Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
Účinnosť R č. 125/2023 od 21.9.2023.
viac informácií
22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov o schválenie operačných programov a financovanie operač. fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organiz. výrobcov v sektore ovč. a kozieho mäsa podľa nariadenia Európs. Parl. a Rady(EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Schválenie operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa.
Účinnosť R č. 122/2023 od 21.09.2023.
viac informácií
22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v komodite zemiaky na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o zmenu operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v komodite zemiaky na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.
Účinnosť R č. 124/2023 od 21.09.2023.
viac informácií
22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov-Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa podľa nariadenia Europs. Parlamentu a Rady(EU) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov – Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa.
Účinnosť R č. 121/2023 od 21.09.2023.
viac informácií
18.09.2023

Oznámenie o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje prijímateľom o priame podpory pre rok 2023, že dňa 14.09.2023 zverejnila v aplikácii GSAA 2023 výsledky vykonanej administratívnej krížovej kontroly (ďalej len „KK“). 
viac informácií
18.09.2023

Usmernenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k poskytovaniu štátnej pomoci - sucho

PPA v zastúpení vykonávateľa schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodne katastrofe zverejnila usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia. 
viac informácií
11.09.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZAČOV O ŠKOLSKÝ PROGRAM 2023/2024.

Bratislava, 11. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie činností v školskom programe. Podávať žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 v rámci dodávania a distribúcie ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách môžu do 15. októbra 2023.
viac informácií
11.09.2023

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 – školské mlieko

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2023.
viac informácií
11.09.2023

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 - ovocie a zelenina

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2023.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ