Aktuálne výzvy

02.09.2015

Základné definície a pojmy

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií
11.09.2013

Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Výzva s neobmedzenou platnosťou
časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ