2013/OPRH/02

08-06-2015

Kritéria podvojné účtovníctvo 2014

08-06-2015

Kritéria jednoduché účtovníctvo 2014

08-06-2015

Kritéria mikro účtovnej jednotky 2014

01-04-2014

Priloha č. 6a

01-04-2014

Priloha č. 6b

01-04-2014

Priloha č. 8a

01-04-2014

Priloha č. 8b

01-04-2014

Príloha č. 3. - Zmluva eff 2.1

01-04-2014

Príloha č. 4. - Zmluva eff 2.2

21-02-2014

Príloha 3a - Tabuľková časť

aktualizované

21-02-2014

Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo

aktualizované

21-02-2014

Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo

aktualizované

13-02-2014

ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013

o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania

13-02-2014

Usmernenia

o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania

16-01-2014

Dodatok č. 1.