Podopatrenie 19.1

16-07-2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka č. 4 - 19.1

pre používateľov MS Office starších verziií

07-07-2015

Výzva 19.1 - Prípravná podpora

Aktualizácia č.1

07-07-2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka č. 4 - 19.1

Aktualizácia č.1

07-07-2015

Príloha č. 5 k Formuláru ŽoNFP - výmery katastrálnych území

28-05-2015

Výzva 19.1 - Prípravná podpora