Podopatrenie 6.1

02-03-2016

Výzva - opatrenie 6.1

Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 2

03-12-2015

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí

PDF formulár

  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému

03-12-2015

Výzva - opatrenie 6.1

Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 1

03-12-2015

Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

Aktualizácia č. 1

03-12-2015

Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1

Aktualizácia č. 1