Podopatrenie 6.1

02-03-2018

Návod na vyhľadávanie informácií v zozname žiadateľov o podporu pre opatrenie 6.1

PPA pre uľahčenie vyhľadávania v zozname žiadateľov o podporu v rámci podopatrenia 6.1 vrátane počtu podov pripravila krátky návod (pdf) ako požadované informácie na stránke PPA vyhľadávať.

02-03-2016

Výzva - opatrenie 6.1

Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 2

03-12-2015

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí

PDF formulár

  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému

03-12-2015

Výzva - opatrenie 6.1

Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 1

03-12-2015

Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

Aktualizácia č. 1