Podopatrenie 6.1

02-03-2016

Výzva - opatrenie 6.1

Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 2

03-12-2015

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí

PDF formulár

  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému

03-12-2015

Výzva - opatrenie 6.1

Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 1

03-12-2015

Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

Aktualizácia č. 1

03-12-2015

Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1

Aktualizácia č. 1

06-10-2015

Návod na elektronické podávanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020

15-07-2015

Výzva - opatrenie 6.1

15-07-2015

Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1

DOCX formulár iba pre papierové podanie (vyplnenie a tlač)

15-07-2015

Priloha č.1. k Formuláru ŽoNFP - podnikateľský plán

15-07-2015

Priloha č.2. k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

15-07-2015

Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

15-07-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.1. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.2. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa