Spracovatelia na výstave (de minimis)

07.11.2022

Oznámenie pre oprávnených žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Oznamujeme oprávneným žiadateľom, že výstava GASTRA & KULINÁRIA (Nitra) sa presúva z pôvodného termínu konania 09.11. - 12.11.2022 na termín 08.11. - 11.11.2023

16.11.2020

Oznámenie o schválení žiadateľov v rámci podporného opatrenia na účasť spracovateľa na výstave.


10.09.2020

Oznámenie pre oprávnených žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

V zmysle aktualizácie Kalendára veľtrhov a výstav 2020 v znení Dodatku č. 2 zverejneného dňa 04.09.2020 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa mení termín konania výstavy GASTRA & KULINÁRIA s miestom konania Nitra z pôvodného termínu od 11.11.2020 – 14.11.2020 na termín 04.11.2020 – 07.11.2020.

24.08.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy minimálnej pomoci č. DM-3/2014 na poskytovanie dotácie na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3.

Výzva je otvorená od 24.08.2020 do 25.09.2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ