Podopatrenie 7.4

11-09-2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 časť 2. zverejnené k 8.9.2017

11-07-2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

30-06-2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4