Kolektívna zmluva

14-12-2018

Kolektívna zmluva na rok 2019

08-01-2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

02-01-2017

Kolektívna zmluva na rok 2017

15-12-2015

Kolektívna zmluva na rok 2016

13-02-2015

Kolektívna zmluva na rok 2015