Kontakty podľa organizačnej štruktúry

Kožuch Juraj, Ing., PhD.
+421918612397
generálny riaditeľ
Galandová Beatrix, Ing.
+421918612373
riaditeľ odboru
Hojsíková Mária, Ing.
Hroncová Martina, Ing.
Jančina František, Ing.
Petričová Alena, Ing.
Semanová Zuzana, Ing.
Zoborský Ivan, Ing., PhD.
Zigová Miriam, Ing.
Jánošíková Jana, JUDr.
Kolesárová Eva, Ing., PhD.
+421918612552
riaditeľ odboru
Murillo Alaxová Lucia, Ing.
Kotesová Hana, Ing.
Baran Peter, Ing.
Nováková Jarmila, Mgr.
Rajniaková Danka, Mgr.
Kulišková Libuša, Ing.
Wölfl Richard, Mgr.
Kindl Martin, Ing.
+421908676988
riaditeľ kancelárie GR
Vagnerová Lenka, Mgr.
+421918612214
vedúci oddelenia
Bleho Stanislav, Ing.
Farkaš Tibor, Ing.
Granec Martin, Ing.
Sayedová Zuzana, Ing.
Porubčanský Matúš, Mgr.
+421918612423
vedúci oddelenia
Koložváry Henrich, Mgr. Ing.
Muľová Soňa , Mgr.
Miklósová Silvia, JUDr.
Vanin Ján, JUDr.
Jarová Emília, Mgr.
Lučivjanská Katarína, Ing.
Kačurová Manuela, JUDr.
+421918612322
vedúci oddelenia
Borchová Barbora , JUDr.
Ilavská Veronika, JUDr.
Grančič Róbert, JUDr.
Buzinkayová Jarmila, JUDr.
Tureková Dagmar, Mgr.
+421915762181
riaditeľ odboru
Černá Viktória
Nováková Stela, Mgr.
vedúca oddelenia personálnej agendy č.121
Havranová Michaela, Mgr.
Prnová Alena, Ing.
Košútová Zuzana, Ing.
Dianišková Darina, PhDr.
+421918612537
vedúci oddelenia
Veselská Petra, Mgr.
Čurdová Anna
Matúšová Rozália
Krajčovičová Eva
Rondošová Lenka, Mgr.
Šurda Marián, JUDr.
+421918612328
vedúci oddelenia
Sopko Adam, JUDr.
Švigárová Ivana, Mgr.
Sláviková Andrea, Mgr.
Vnuk Vladimír, Ing.
+421918612112
výkonný riaditeľ
Šeptáková Mária, Ing.
+421918612375
riaditeľ odboru
Miháliková Renáta, Mgr.
+421918612349
asistentka výkonného riaditeľa
Kretová Zuzana, Bc.
Horváthová Denisa
Janžová Jana
Németh Eugen
Neradovič Ľuboš
Píš Ján
Riegelová Diana
Hrdý Michal, Ing.
Kušmíreková Diana, Ing.
Bosá Zuzana
Kepštová Kamila
Chebeňová Tatiana, Ing.
Váczyová Iveta, Mgr.
+421918612303
vedúci oddelenia
Tadialová Edina
Gašparovič Pavel, Ing.
Kinčeš Pavel
Plačková Danka
Strelková Silvia
Šimkovičová Helena
Lukáč Peter, Mgr. PhD.
+421918612190
riaditeľ sekcie
Gulárová Marta
+421905873685
asistent riaditeľa
Motúz Ľuboš, Ing.
riaditeľ odboru implementácie projektového riadenia, metodiky, rozvoja IS a elektronizácie služieb
Hečko Dušan, Ing.
Mižúr Vladimír, Ing.
Dvořák Vladimír, Mgr.
Surová Ivana, PhDr.
Homzová Diana, Mgr.
Drastich Stanislav
Tkáčová Miroslava, Ing.
Bóla Milan, Ing.
+421918612276
riaditeľ odboru informačnej bezpečnosti, správy a ochrany kmeňových dát č. 220
Nadzam Ľubomír, MVDr.
Haulíková Daniela, Ing.
Gofjár Jaroslav, Ing.
Turanská Anna, Mgr.
Šútor Jaromír, Ing.
Smažák Ľubomír, Ing., PhD.
+421918612633
vedúci oddelenia
Divičan Peter, Mgr.
+421918612184
riaditeľ odboru prevádzky a podpory IKT č. 230
Kročko Tomáš
poverený zastupovaním vedúceho zamestnanca
Bašnák Marek, Ing.
Gallo Michal, Bc.
Kustván Miroslav
Bartoš Eduard, Ing.
Báťka Peter, Ing.
Bíro Martin, Ing.
Lesník Peter, Ing.
Radik Miroslav, Ing.
Barčák Juraj, PhDr.
Stefani Peter
Murínová MIchaela, Mgr.
Ošust Michal, Ing.
+421918612389
riaditeľ sekcie
Valačaiová Irena
+421918612332
asistent riaditeľa
Erbert Lucia, Mgr.
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca
Čermak Miroslav, Mgr.
Regionálne pracovisko Dunajská Streda
Márkusová Erika, Mgr.
poverený zamestnanec RP
Farkašová Eva, Mgr.
Belica Matej, Ing.
 
Regionálne pracovisko Levice
Bohušová Zuzana, Ing.
Horváthová Zuzana, Ing.
 
Regionálne pracovisko Nitra
Pondelová Renáta, Ing.
+421915762078
vedúci oddelenia
Sollár Jaroslav, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Kóšová Marianna, Ing.
Pirťanová Nikola, Bc.
Cigľar Marián, Ing.
Čančová Alena, Ing.
Čierna Anna, Ing.
Hlaváčová Iveta, Ing.
Chlupová Viera, Ing.
Kovács Norbert, Ing.
Lehocký Ladislav, Ing.
Majna Peter, Ing.
Prišegemová Marianna, Ing.
Tóth Viliam, Ing.
Vykoukal Ivan, Ing.
Žitňáková Jana, Ing.
Benčíková Mária, Ing., PhD.
Kohútová Gabriela, Mgr.
 
Regionálne pracovisko Nové Zámky
Gregorová Eva, Ing.
Kocsis Mihály, Ing.
Vrabcová Ivica, Ing.
 
Regionálne pracovisko Trenčín
Michal Peter, Ing.
poverený zamestnanec RP
Halgošová Zuzana, Ing.
Holičková Kvetoslava, Ing.
Marko Martin, Ing.
Michalcová Anna, Ing.
Nešťáková Simona, Ing.
Biras Mário, Mgr.
Čabanová Jana, Ing.
Masárová Marta, Ing.
 
Regionálne pracovisko Trnava
Fekete Zoltán, Ing.
Granátová Zuzana, Ing.
Jánošík Pavol, Ing.
Kobora Marián, Ing.
Krajčovič Ľudovít, Ing.
Slobodová Dana, Ing.
Szeleczký Juraj, Ing.
Vysoká Eva, Ing.
Závodná Antónia, Ing.
Kandera Martin, Ing., CSc.
Regionálne pracovisko Dolný Kubín
Matuška Peter, Ing.
poverený zamestnanec RP
Števonková Lavríková Lenka, Ing.
Ťapajová Jana, Ing.
Zvara Michal, Mgr.
 
Regionálne pracovisko Rimavská Sobota
Balajthy Július, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Kurčíková Jaroslava, Ing.
Kušpál Juraj, Ing.
Palcso Tibor, Ing.
Petříček Tomáš, Ing.
Piliarik Jaroslav, Ing.
Falťan Štefan, PhDr.
Pacindová Eva
Pacindová Claudia, Ing.
 
Regionálne pracovisko Žilina
Lalík Dušan, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Barboriak Branislav, Ing.
Dejová Katarína, Ing.
Haščík Ján, Ing.
Labudová Marta, Ing.
Pavlech Miroslav, Ing.
Podhradský Peter, Ing.
Sopúšek Boris, Ing.
Srnka Ján, Ing.
Tandler Vladimír, Ing.
Turayová Zdenka, Ing.
Krajčovičová Lucia, Mgr.
Švancárová Anna
 
Regionálne pracovisko Zvolen
Čierna Žaneta, Ing.
+421918612233
vedúci oddelenia
Kyman Pavol, Mgr.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Krnáč Martin, Ing.
Kyška Dávid, Ing.
Fekiač Miroslav, Ing.
Kováč Peter, Ing.
Kyška Andrej, Ing.
Malčeková Anna, Ing.
Pavlendová Marta, Ing.
Renčo Rastislav, Ing.
Renčová Monika, Ing.
Tesák Peter, Ing.
Turčániová Naděžda, Mgr.
Túrociová Ľudmila, Ing.
Blahová Božena
Ukropová Anna
Gonda Martin, Ing.
Regionálne pracovisko Košice
Dudášová Kvetoslava, Ing.
poverený zamestnanec RP
Feriková Slavka, Ing.
Galan Michal, Ing.
Matej Peter, Ing.
Nyulaszyová Magdaléna, Mgr.
Šoltésová Stanislava, Ing.
Žuhovská Zuzana, Ing.
Schwarczová Alexandra, Mgr.
Štefanko Peter, MVDr.
Topolovská Katarína
 
Regionálne pracovisko Košíce
Juhár Ľuboš, Mgr.
 
Regionálne pracovisko Michalovce
Čurma Emil, RNDr.
poverený zamestnanec RP
Dzvoníková Zuzana, Ing.
Šipošová Martina, Ing.
Paholics Gábor, RNDr., CSc.
Štofilová Viera
 
Regionálne pracovisko Poprad
Florek Vladimír, Ing.
+421918612213
vedúci oddelenia
Bodyová Katarína, Ing.
Grofčík Miroslav, Ing.
Kleinová Zlatica, Ing.
Tudaj Marko, Ing.
Beľová Mariana, Ing.
Pirožek Peter, Ing.
 
Regionálne pracovisko Prešov
Stanek Jozef, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Dulin Peter, Ing.
Hermanovský Michal, Ing.
Palšová Darina, Ing.
Petrík Michal, Ing.
Valíček Anton, Ing.
Čarný Jozef, Ing.
Valenčín František, Mgr.
Galmiš Adam, Mgr.
Pošivák Dávid, Mgr.
Hamlíková Ľubica, Mgr.
+421915762216
riaditeľka odboru
Urblík Jakub, Mgr.
vymenovaný do funkcie vedúceho oddelenia
Zatovičová Adela, Mgr.
Farovičová Marcela, Ing.
Krásniková Alena, Ing.
Krošlák Michal, Ing.
Gembešová Gabriela, Ing.
Štarková Veronika, Mgr.
Šimurková Mária, Mgr., PhD.
Moncoľ Ján, Mgr.
Ondrušková Jozefína, Mgr.
+421918612134
vedúci oddelenia
Petříček Gabriel, Mgr.
Tóth Jakub, Mgr.
Farkašová Zuzana, Ing.
Szlamenková Lucia, Ing.
+421915762128
riaditeľ sekcie
Kužma Emil, Ing.
Halčín Marek, Ing.
Valovičová Antónia, Mgr.
+421918612116
asistent riaditeľa
Némethová Darina, Mgr.
Šrámeková Sabina, Ing.
Baštrnáková Iveta, Ing.
Rendvanská Lucia, Ing.
Šmehýlová Kristína, Ing.
Juhás Branislav, Mgr.
+421918612200
vedúci oddelenia
Hariš Martin, Ing.
Ledaj Ján, Mgr.
Činčár Lukáš, Ing.
Bolek Pavol, Ing.
Hlava Jaroslav, Ing.
Kažimír Tomáš
Fiala Filip, Mgr.
Juhos Imrich, Mgr.
Monosza Tomáš, Ing.
+421918612361
poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľa odboru vyhodnocovania projektov
Farkašová Viera, Ing.
Németh Matej, Ing.
Pavlovičová Michaela, Ing.
Podhora Adam, Ing.
Rašovská Viera, Ing.
Štrkolcová Erika, Ing.
Tvrdoňová Zuzana, Ing.
Varga Jozef, Ing.
Kovácsová Martina, Bc.
Kyselá Soňa, Ing.
Artim Miroslav, Ing.
Balkóová Edita, Ing.
Farkaš Patrik, Ing.
Skříčková Katarína, Ing.
Justusová Eleonóra, Ing.
Kostecká Lucia, Ing.
Ondrušková Adela, Ing.
Rozsíval Michal, Ing.
Vagačová Tatiana, Ing.
Vajdová Eva, Ing.
Vargová Lucia, Ing.
Baková Eva, Ing.
+421918612558
vedúci oddelenia
Müllerová Valéria, Ing. PhD.
Kazarová Denisa, Mgr.
Balážiová Alena, Ing.
Fašiangová Blažena, Ing.
Godálová Gabriela, Ing.
Havlíčková Marta, Ing.
Horková Martina, Ing.
Maková Helena, Ing.
Páleníková Henrieta, Ing.
Pecho Peter, Ing.
Révayová Viera, Ing.
Belková Iveta
Kocianová Zuzana, Ing.
+421918612381
riaditeľ odboru
Fedorková Eva, Mgr.
Aranyossy Laura, Ing.
Benkovičová Magdaléna, Ing.
Cabadaj Tibor, Ing.
Jančo Peter, Ing.
Pešková Monika, Mgr.
Magnusová Tatiana, Ing.
Matlovičová Eva, Ing.
Patková Jana, Ing.
Novosedlíková Zdenka, Mgr.
Grófová Zdenka
Bogdanová Danica, Ing.
Klučková Slávka, Mgr.
Kalisová Jarmila, Ing.
Rakús Marian, Ing.
Kolárová Beáta, Mgr.
Mancošová Ľubomíra, RNDr.
Beregszásziová Bibiána , Mgr.
Smejkalová Soňa, Mgr.
Bordáková Adriana, Mgr.
Mifkovičová Michaela, Bc.
Krenčeyová Klaudia, Mgr.
Roninová Lucia, Mgr.
Rákociová Viera, JUDr.
Takáčová Lucia, Ing.
Kolesárová Katarína, Ing.
+421918612165
riaditeľ odboru
Kinčeš Pavol
Káčerová Dominika, Mgr.
Belošičová Martina, RNDr.
Drobná Gabriela, Ing.
Mlynčoková Ivana, Ing.
Žiaková Andrea, Ing.
Ostrihoň Igor, Ing.
Šlesariková Tatiana, Mgr.
Hodalová Dominika, Bc.
Gašparetzová Gabriela, Ing.
Halušková Marta, Ing.
Urbanová Ľudmila, Ing.
Hlinková Monika, Mgr.
Onderišinová Daniela, Mgr.
Kolenová Iveta
Adam Peter, Ing.
Bindics Štefan, PhDr.
Žembová Lenka, Ing.
Palcutová Veronika, Ing.
Malíková Karolína, Ing.
Pečko Ján, Ing.
Galanda Martin, Mgr.
Korcová Stanislava , Ing. Mgr.
Glončáková Ivana, Ing.
poverenie zastupovaním vedúceho zamestnanca
Baránková Zuzana, Ing.
+421905414836
asistentka riaditeľa
Glončáková Ivana, Ing.
+421918612404
riaditeľ odboru
Vrabcová Dominika, Ing.
Hucík Michal, Ing.
Ondrej Marián, Ing.
Orlický Vladimír, Ing.
Pavlisová Agáta, Ing.
Strelková Martina, Ing.
Šabík Peter, Ing.
Tokár Ján, Ing.
Čederlová Jana, Mgr.
Löblová Martina, Mgr.
Kokošková Lucia, Ing.
Petrikovič Jakub , Mgr.
Hollá Katarína, Mgr.
Bruchter Štefan, Ing.
+421915762196
riaditeľ odboru
Kapa Jozef, Ing.
Juranová Tatiana, Ing.
Kollár Milan, Ing.
Königsmark Michal, Ing.
Salkovičová Tímea, Ing.
Kormaňáková Zuzana, Ing
Kleiblová Lucia, Ing.
Gašparovičová Lenka, Mgr.
Šantavá Martina, Mgr.
+421918612424
riaditeľ odboru
Bachová Simona, Mgr.
Sousedek Michal , JUDr.
Darovná Nadežda, Ing.
Timcsáková Marcela, Ing.
Poustecká Ivana, Mgr.
Kelleová Petra, Mgr.
Šebeň Ivan, Mgr.
Valašteková Veronika, Mgr.
Molitoris Marek, JUDr.
Nemček Miloš, Mgr.
Rigó Štefan, Ing.
+421918612167
riaditeľ odboru
Jakubička Andrej, Ing.
Repáňová Zuzana, Ing.
Bilská Slávka, Mgr.
Obertášová Daniela, Mgr.
Kadašiová Petra, Mgr. Ing
Bachová Veronika, Ing.
Ľubomíra Podperová, Mgr.
+421918612285
riaditeľ odboru
Bilková Patrícia, Mgr.
referent VS
Rešetková Mária
Aftanas Michal, Ing.
Regionálne pracovisko Dolný Kubín
Majzelová Božena, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Babečková Adela, Ing.
Paldiová Zdena, Bc.
Dobáková Oľga, Ing.
Lehotská Zuzana, Ing.
Straková Veronika, Ing.
Škrabalová Mária, Ing.
 
Regionálne pracovisko Dunajská Streda
Žáčková Klára, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Bíró Mónika, Ing.
Csomorová Lilla, Ing.
Hanšutová Kmeťová Agneša, Ing.
Sátorová Kristína, Bc.
Petrová Jarmila
 
Regionálne pracovisko Košice
Tomovčíková Jana, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Filipová Adela, Ing.
Kubičková Eva, Ing.
Čarná Ľubica, JUDr.
 
Regionálne pracovisko Levice
Páleník Jozef, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Kúdela Michal, Ing.
poverený zamestnanec RP
Králiková Zuzana, Ing.
Mališová Martina, Ing.
Hudecová Mária, JUDr.
Briganová Mária, Mgr.
 
Regionálne pracovisko Michalovce
Adamcová Zuzana, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Bešaková Martina, Ing.
Gajdošová Dana
Lišková Valéria, Ing.
Popaďáková Jana, Ing.
Šepeľová Daniela, Ing.
Štofirová Anna, Ing.
 
Regionálne pracovisko Nitra
Gerhát Branislav, Ing.
poverený zamestnanec RP
Halgašová Mária, Ing.
Kuna Ivan, Ing.
Melišek Martin, Ing.
 
Regionálne pracovisko Nové Zámky
Volf Milan, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Tököly Karol, PhDr.
poverený zamestnanec RP
Čermanová Jana, Ing.
Vyšehradský Viliam, Ing.
Nagyová Melinda, Mgr.
Atkáriová Mária
 
Regionálne pracovisko Poprad
Schostok Dušan, Ing.
poverený zamestnanec RP
Staniská Ivana , Ing.
Ondrejová Viera, Ing.
Glončáková Kristína, Ing.
Lipárová Andrea, Ing.
Bebjaková Lívia, Ing.
Cvengrošová Anna
 
Regionálne pracovisko Prešov
Reiner Magdaléna, Ing.
poverený zamestnanec RP
Lešková Angelika, Mgr.
Čelovská Gabriela, Bc.
Jevičová Soňa, Mgr.
Bujňáková Justína, Mgr.
Frištýková Anna
 
Regionálne pracovisko Rimavská Sobota
Bíróová Nataša, Ing.
poverený zamestnanec RP
Bíró Zoltán, Mgr.
Balážová Michaela, Ing.
Valentová Zuzana, Ing.
Žigo Peter, Ing.
Vargicová Aneta , Ing.
Gyuránová Gabriela, Ing.
 
Regionálne pracovisko Trenčín
Hrušková Zuzana, Ing.
poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Bajzíková Jozefa, Ing.
Bruchterová Martina, Ing.
Striešková Jana, Ing.
Weisová Veronika, Ing.
Malecová Vladimíra, Mgr.
 
Regionálne pracovisko Trnava
Vavrová Eva, Mgr.
poverený zamestnanec RP
Vindišová Agneša, Ing.
Zelinková Dana, Ing.
Hesková Eva
Majerníková Ľuboslava
Rašová Darina
 
Regionálne pracovisko Žilina
Kološtová Alica, Ing.
poverený zamestnanec RP
Martišíková Michaela, Ing.
Vasilová Erika, Ing.
Zajasenská Dáša, Ing.
Poliaková Božena
Gáboríková Eva, Ing.
 
Regionálne pracovisko Zvolen
Zemančíková Anna, Ing.
poverený zamestnanec RP
Vozárová Simona, Ing.
Vranová Eliška, Ing.
Chovanová Viktória, Ing.
Kokavec Ján, Ing.
Prokšová Miroslava, Ing.
Jablonská Andrea, Mgr.
Gondová Ivana, Mgr.
Königová Viera, Ing.
+421915762199
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca - riaditeľ sekcie
Velšicová Andrea, Mgr.
+421905437762
asistentka riaditeľa sekcie
Königová Viera, Ing.
+421915762199
riaditeľ odboru
Kubíková Jana, Ing.
Ružičková Katarína, Mgr.
Čermáková Alena
Majáková Mária
Krištienová Zuzana, Ing., MBA
Krajčovičová Helena, Ing.
Mlej Maroš, Ing.
+421918612179
riaditeľ odboru
Levárska Linda, Ing.
Paldan Pavol, Mgr.
Minarovič Tomáš, Ing.
Srnková Veronika, Ing.
Zvonár Tibor, Ing.
Beňová Eva, Mgr.
Kadnárová Marta, Ing.
Dlhá Danica, Ing.
+421918612292
riaditeľ odboru
Kučerová Natália, Mgr.
Balga Lukáš, Mgr.
Ulehlová Barbora, Mgr.
Hodas Tomáš, Ing.
Babeľová Mária, Ing.
Beláková Iveta, Ing.
Kovács Lívia, Ing.
Mónathová Alena, JUDr.
Macik Samuel, Mgr.
Kramplová Soňa, Ing.
+421918612582
poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca riaditeľa Odboru účtovníctva a výkazníctva EÚ
Škútová Anežka, Ing.
Ondrej Branislav, Ing.
Mutňan Marek, Mgr.
Dujničová Emília
Krajčírová Daniela
Lászlóová Mária, Mgr.
Remiš Martin, Ing.
+421918612154
riaditeľ odboru
Koledzaiová Katarína, Mgr.
Petraturová Alena, Ing.
Pekárová Marta, Ing., CSc.
Kirková Veronika, Mgr.
Užíková Katarína, Mgr.
Machová Terézia, Mgr.
Tulis Marián, Ing.
Rafajová Martina, Ing., PhD.
+421915762210
riaditeľ sekcie
Juhászová Bernadeta, Mgr.
+421918612651
asistent riaditeľa
Gelatičová Viera, Ing.
+421918612186
vedúci oddelenia
Kapuscinská Marianna, Ing.
Lelovics Tichomír, Ing.
Spinčiaková Gabriela, Ing.
Maxian Rosová Dajana, Ing.
+421918612207
vedúci oddelenia
Gvozdiak Vasil, Ing.
Hoťka Stanislav, Ing.
Konečná Viera, Ing.
Omelková Anna, Ing.
Prachárová Katarína, Ing.
Čičmanec Dávid
Važan Ondrej, Mgr.
Hrčková Veronika, JUDr.
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca
Töröková Martina, Ing.
Marcin Tomáš, Ing.
Mendlová Marianna, Ing.
Rusková Zuzana, Ing.
Petruňak Pavol, JUDr., Ing., MBA
Guzmická Jana, Ing.
Čarná Sylvia, Ing.
Hradská Katarína, Ing.
Rusňáková Michaela, Ing.
Grajciar Peter, Ing.
Martincová Miroslava, Ing. Mgr.
Tenkelová Dominika, Mgr.
Marko Miroslav, Ing.
Vargová Diana, Ing.
Rácová Katarína, Ing.
+421918612635
riaditeľ odboru
Ballová Marta, JUDr.
Horal Juraj, Ing.
+421918612198
vedúci oddelenia
Smatana Ladislav, MSc.
Birošová Miroslava, Ing.
Robová Andrea, Ing.
Slováčková Monika, Ing.
Žemlová Jana, Ing.
Sebőová Mária, Mgr.
Matúšek Tomáš, Mgr.
poverený zastupovaním vedúceho zamestnanca
Virgala Rastislav, Ing.
Holovová Dominika, Ing.
Kardelis Ondrej, Ing.
Sučíková Martina, Ing.
Žáčiková Zuzana, Ing.
Sloviková Kristína, Mgr.
Stachová Miroslava, Ing.
Samašová Marcela, Ing.
Savara Jozef, Ing.