Osvedčenia (certifikáty) s vopred stanovenou sadzbou náhrady a podmienky pre malého vývozcu

13-04-2015

Vydávanie Osvedčení (certifikátov) s vopred stanovenou sadzbou náhrady a podmienky pre malého vývozcu