Osvedčenia (certifikáty) s vopred stanovenou sadzbou náhrady a podmienky pre malého vývozcu

13.04.2015

Vydávanie Osvedčení (certifikátov) s vopred stanovenou sadzbou náhrady a podmienky pre malého vývozcu