Osvedčenia (certifikáty) s vopred stanovenou sadzbou náhrady a podmienky pre malého vývozcu

13.04.2015

Vydávanie Osvedčení (certifikátov) s vopred stanovenou sadzbou náhrady a podmienky pre malého vývozcu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev