Registrácia Prehlásenia výrobcu o zložení výrobku (receptúry)

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry určená výrobcom a vývozcom spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.

Pôdohospodárska platobná agentúra odporúča jednotlivým výrobcom a vývozcom spracovaných poľnohospodárskych výrobkov kontaktovať PPA – odbor obchodných mechanizmov v súvislosti s registráciou Prehlásenia výrobcu o zložení výrobkov (receptúry).

13.04.2015

Podmienky pre registráciu receptúry

10.04.2014

Tlačivo žiadosti o registráciu výrobcu

Prehlásenia výrobcu o zložení výrobkov (receptúry) spolu s predmetnými dokladmi nájdete v prílohe.