Registrácia výrobcu/vývozcu

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry určená výrobcom a vývozcom spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.

Pôdohospodárska platobná agentúra odporúča jednotlivým výrobcom a vývozcom spracovaných poľnohospodárskych výrobkov kontaktovať PPA – odbor obchodných mechanizmov v súvislosti s registráciou výrobcov a vývozcov.

13-04-2015

Podmienky pre registráciu výrobcu/vývozcu

10-04-2014

Žiadosť o registráciu výrobcu-vývozcu

Tlačivo žiadosti o registráciu výrobcu/vývozcu spolu s predmetnými dokladmi nájdete v prílohe.