Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Tadialová Edina edina.tadialova@apa.sk
Takáčová Lucia lucia.takacova@apa.sk
Tenkelová Dominika dominika.tenkelova@apa.sk
Terek Andrej andrej.terek@apa.sk
Timcsáková Marcela marcela.timcsakova@apa.sk
Tkáčová Miroslava miroslava.tkacova@apa.sk
Tokár Ján jan.tokar@apa.sk
Tóth Jakub jakub.toth@apa.sk
Tulis Marián marian.tulis@apa.sk
Turanská Anna anna.turanska@apa.sk
Tureková Dagmar dagmar.turekova@apa.sk
Tvrdoňová Zuzana zuzana.tvrdonova@apa.sk
Ťapajová Jana jana.tapajova@apa.sk
Topolovská Katarína katarina.topolovska@apa.sk
Tóth Viliam viliam.toth@apa.sk
Tököly Karol karol.tokoly@apa.sk
Tomalová Viera viera.tomalova@apa.sk
Tudaj Marko marko.tudaj@apa.sk
Tandler Vladimír vladimir.tandler@apa.sk
Turayová Zdenka zdenka.turayova@apa.sk
Tesák Peter peter.tesak@apa.sk
Turčániová Naděžda nadezda.turcaniova@apa.sk
Túrociová Ľudmila ludmila.turociova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev