Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1366/2014

24.03.2015

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1366/2014

z 19. decembra 2014, ktorým sa na rok 2015 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS)č. 3846/87

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev