Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1422/2013

17.04.2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1422/2013

z 18. decembra 2013, ktorým sa na rok 2014 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev