Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky

Žiadosť o vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky sa podáva na tlačive Jednotného colného dokladu (štandardizovaný formulár JCD) pri vývoze tovaru na príslušnom colnom úrade – viď informácie na linku Colnej správy Slovenskej republiky www.financnasprava.sk

13.04.2015

Príručka - Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky

13.04.2015

Vyhlásenie žiadateľa o vývoznú náhradu.

10.04.2014

Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu - JCD a kontrolnej kópie T5 pre spracované poľnohospodárske výrobky

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev