Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky

Žiadosť o vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky sa podáva na tlačive Jednotného colného dokladu (štandardizovaný formulár JCD) pri vývoze tovaru na príslušnom colnom úrade – viď informácie na linku Colnej správy Slovenskej republiky www.financnasprava.sk

13-04-2015

Príručka - Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky

10-04-2014

Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu - JCD a kontrolnej kópie T5 pre spracované poľnohospodárske výrobky

13-04-2015

Vyhlásenie žiadateľa o vývoznú náhradu.