Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci

26-06-2018

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 15.06.2018

16-05-2018

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OP RH 2014-2020