Aktuality

20.03.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

Výzva na predkladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny do 15.5.2024.
viac informácií
20.03.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na informačné akcie týkajúce sa vína EÚ, vykonávané v členských štátoch EÚ informujúce spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo o systémoch označovania ich kvality a pôvodu

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na informačné akcie týkajúce sa vína Európskej únie, ktoré sú vykonávané v členských štátoch Európskej únie so zameraním na informovanie spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo na zvýšenie informovanosti o systémoch kvality Európskej únie vo vzťahu k označeniu pôvodu vína alebo zemepisnému označeniu vína.
viac informácií
18.03.2024

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 71/PRV/2024 pre podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 71/PRV/2024 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
15.03.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109988. Výzva je otvorená od 18. marca 2024 do 26. marca 2024.
viac informácií
15.03.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109765. Výzva je otvorená od 18. marca 2024 do 26. marca 2024.
viac informácií
07.03.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109219. Výzva je otvorená od 08. marca 2024 do 12. marca 2024.
viac informácií
28.02.2024

OD APRÍLA PREDLOŽÍTE ŽIADOSTI O PRIAME PLATBY IBA ELEKTRONICKY

Bratislava, 28. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v nastolenom trende elektronizácie a digitalizácie procesov a od nadchádzajúcej kampane pripravuje výlučne plne elektronické podávanie žiadostí o priame podpory prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Vzhľadom na to, že na komunikáciu so štátnym orgánom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a tieto podania podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, pripravila PPA pre prijímateľov o priame podpory informáciu, ako postupovať, podľa každej kategórie prijímateľov.
viac informácií
28.02.2024

Oznámenie pre prijímateľov projektových podpôr k monitorovacím správam.

Z dôvodu technických problémov pri otváraní predložených monitorovacích správ, podaných cez ÚPVS – Slovensko.sk www.slovensko.sk, Vám odporúčame pri podávaní monitorovacích správ elektronicky využiť postup uvedený v prílohe.
viac informácií
22.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní výzvy na predkladanie žiadostí o uznanie SV,OV,NOV,ZOV a NZOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručky pre žiadateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva výzvu na predkladanie žiadostí o uznanie SV,OV,NOV,ZOV a NZOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručku pre žiadateľov

Účinnosť Rozhodnutia GR č. 20/2024 od 21.02.2024.

viac informácií
20.02.2024

PPA SPÚŠTA NOVÚ FORMU KOMUNIKÁCIE S POĽNOHOSPODÁRMI

Bratislava, 20. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristupuje k novej forme komunikácie s prijímateľmi priamych podpôr. Cieľom zavedenia novej formy komunikácie je posunúť sa bližšie k proklienskej organizácii a k vyššej kvalite vzťahu medzi agentúrou a žiadateľom tak, aby bol plnohodnotným partnerom PPA.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ