Aktuality

26.10.2023

PPA ZAČÍNA POSIELAŤ ZMLUVY K NOVÝM VÝZVAM.

Bratislava, 26. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne pokračuje v spracovaní výziev. Vo finálnej fáze sú výzvy č. 51 a č. 52, pri ktorých bola navyšovaná alokácia a s tým súvisel aj posunutý termín začiatku vyhodnocovania žiadostí. Po doplnení údajov resp. splnení podmienok, zo strany prijímateľov, už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.
viac informácií
25.10.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby v zmysle Schémy štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat. Výzva je otvorená od 26. októbra do 06. novembra 2023.
viac informácií
25.10.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 109765. Výzva je otvorená od 26. októbra do 06. novembra 2023.
viac informácií
25.10.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave v zmysle Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v platnom znení. Výzva je otvorená od 26. októbra 2023 do 09. novembra 2023.
viac informácií
25.10.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania dotovanej služby v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109219. Výzva je otvorená od 26. októbra do 30. októbra 2023.
viac informácií
24.10.2023

PPA SA PODARILO VÝSLEDKOM AUDITOV UŠETRIŤ VIAC AKO 19 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 24. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) v týchto dňoch obdržala záverečnú správu od Európskej komisie, ktorá potvrdila, že nebude uplatňovať 25% korekciu, ktorá sa týkala Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Zároveň komisia potvrdila, že PPA spĺňa všetky akreditačné kritériá v súlade s požiadavkami Európskej komisie.
viac informácií
23.10.2023

PPA POTVRDILA SVOJU PRIORITU BOJA PROTI KORUPCII A ZÍSKALA CERTIFIKÁT ANTIKORUPČNÉHO SYSTÉMU.

Bratislava, 23. október 2023: PPA získala Certifikát ISO 37001 a tým potvrdzuje, že má systém antikorupčného manažérstva v súlade s medzinárodnými normami. Externý audit systému manažérstva proti korupcii ISO 37001:2016, bol realizovaný v auguste a septembri 2023 spoločnosťou QSCert, spol s r.o..
viac informácií
20.10.2023

VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY JE JEDNODUCHŠIE AJ VĎAKA GEOTAGOVANÝM FOTOGRAFIÁM.

Bratislava, 20. október 2023: AŽ 95% žiadateľov reagovalo zaslaním geotagovanej fotografie – to sa pozitívne prejaví pri vyhodnocovaní žiadostí o priame podpory. Počet žiadateľov, ktorí reagovali zaslaním geotagovanej fotografie je 4 747 z celkového počtu 5 000, ktorí boli vyzvaní na reakciu.
viac informácií
19.10.2023

PPA ZASLALA VŠETKY ROZHODNUTIA O MIMORIADNEJ PODPORE PESTOVATEĽOM PŠENICE.

Bratislava, 19. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) už vydala všetky rozhodnutia vo veci poskytnutia mimoriadnej podpory pestovateľom pšenice v zmysle Nariadenia vlády SR č. 346/2023 Z. z. o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny.
viac informácií
11.10.2023

DOBRÁ SPRÁVA PRE VČELÁROV – PPA IM POSIELA PRVÉ PLATBY.

Bratislava, 11. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pre obdobie 2022/2023 prijala od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 od troch schválených žiadateľov (včelárske združenia) žiadosti o poskytnutie podpory v celkovej výške 1 117 878 EUR.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ