Registrácia

21.08.2018

Informácie určené dovozcom/vývozcom poľnohospodárskych komodít

PPA odporúča jednotlivým novým dovozcom/vývozcom poľnohospodárskych komodít kontaktovať PPA - oddelenie obchodných mechanizmov v súvislosti s registráciou dovozcov/vývozcov.
Údaje do elektronického formulára Žiadosti o registráciu dovozcu/vývozcu je možné vypĺňať priamo do jednotlivých kolóniek formulára, alebo po vytlačení vypísať ručne. Súčasťou formulára žiadosti je aj informácia, aké sprievodné doklady je potrebné pri registrácii predložiť.

Formulár o registráciu dovozcu/vývozcu:Vyplnený a podpísaný formulár spolu so sprievodnými dokladmi zašlite na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava