Zábezpeky

08-08-2018

Zábezpeky – informácie pre žiadateľov

Zábezpeky všeobecne

28-02-2018

Žiadosť o vratenie blokovej hotovostnej zábezpeky

28-02-2018

Žiadosť o vratenie bankovej záruky

28-02-2018

Žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku

28-02-2018

Žiadosť o čiastočné uvoľnenie zábezpeky

28-02-2018

Bloková banková záruka

28-02-2018

Dodatok k záručnej listine

28-02-2018

Jednorazová banková záruka

21-06-2013

Žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku

21-06-2013

Žiadosť o čiastočné uvoľnenie zábezpeky