Párky, salámy a podobné výrobky z bravčového mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

Žiadosť o vývozné náhrady pre základné poľnohospodárske výrobky sa podáva na tlačive Jednotného colného dokladu (štandardizovaný formulár JCD) pri vývoze tovaru na príslušnom colnom úrade – viď informácie na linku Colnej správy Slovenskej republiky   www.financnasprava.sk