Živý hovädzí dobytok, plemenné jalovice

Žiadosť o vývozné náhrady pre základné poľnohospodárske výrobky sa podáva na tlačive Jednotného colného dokladu (štandardizovaný formulár JCD) pri vývoze tovaru na príslušnom colnom úrade – viď informácie na linku Colnej správy Slovenskej republiky   www.financnasprava.sk

17.04.2014

Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr