Aktuality

28.08.2023

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 7

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 7.
viac informácií
25.08.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY SI NOVÚ POVINNOSŤ SPLNILA, STÁLE ZOSTÁVA ČASŤ Z NICH, KTORÍ TAK EŠTE NEUROBILI.

Bratislava, 25. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 31. júla 2023 16 981 jednotných žiadostí na rok 2023. Po ich administrácii preverila ich kompletnosť. V tejto súvislosti skontrolovala aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov, ktorú malo 16 602 prijímateľov.
viac informácií
22.08.2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2023/2024

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školský rok 2023/2024
viac informácií
21.08.2023

PPA ODPORÚČA ŽIADATEĽOM TZV. VÝZIEV 4.1 a 4.2, ABY ČO NAJSKÔR DOPLNILI DO ŽIADOSTÍ POTREBNÉ ÚDAJE.

Bratislava, 21. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), po navyšovaní alokácie pre výzvy označované ako 4.1 a 4.2 vo februári 2023 a teda s tým súvisiacim posunutím termínu začiatku vyhodnocovania, zvládla túto úlohu v priebehu štyroch mesiacov. Aktuálne zasiela zmluvy a zároveň čaká na doplnenie údajov z rozhodnutí, ktoré boli doručené žiadateľom. V záujme urýchlenia zostávajúcich procesov a v niektorých prípadoch tiež v záujme čo najskoršieho vyplatenia peňazí žiadateľom, ich vyzývame na čo najskoršie doplnenie požadovaných údajov.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznanú organizáciu výrobcov za komoditu zemiaky

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov za komoditu zemiaky.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznané organizácie výrobcov v sektore mlieka a ml. výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznané organizácie výrobcov v sektore bravčového mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa a zmeny ich uznania.
viac informácií
15.08.2023

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie skupiny výrobcov,organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov ako aj pre uznané organizácie výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre uznávanie a činnosť skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa a zmeny ich uznania.
viac informácií
15.08.2023

FARMÁRI MAJÚ POSLEDNÉ DNI NA PODANIE ŽIADOSTI O ZELENÚ NAFTU.

Bratislava, 15. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov, aby využili posledné dni na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2023. Žiadosti môžu posielať do 21. augusta 2023.  PPA podporí prvovýrobcov v rastlinnej a živočíšnej výrobe sumou 32 miliónov EUR.
viac informácií
11.08.2023

PPA ZOBRAZILA V GSSA NOVÉ VÝSLEDKY PRE ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY.

Bratislava, 11. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zobrazila nové výsledky pre žiadateľov v GSAA v systéme AMS. Tieto aktuálne dáta mohla agentúra zverejniť vďaka aktívnej spolupráci so žiadateľmi pričom pri výpočte boli zohľadnené už aj júlové satelitné scény. To pre farmárov znamená, že ak vykonali nejakú operáciu na konci júna alebo v júli, tak by táto operácia už mala byť zohľadnená vo výsledkoch monitoringu. Okrem toho od 1. augusta 2023 majú už aj možnosť nahrávať svoje geotagované fotografie cez GSAA.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ